Ordertelefon

Vi hanterar inkommande beställningar. Noterar antal, till vem och när leverans önskas samt vidarebefordrar uppgifterna för leverans och fakturering. Vi svarar också på frågor om produkter och tjänster. Vi jobbar antingen direkt i kundens egna tekniska webbaserade plattform eller i Comunits egna system.