Tidsbokning

Telefonisten tar emot samtal via tjänstens telefonnummer alla dagar 08-17 eller enligt önskemål. Samtalen tas emot i teleteknisk plattform med köhantering och talsvar för rätt information. Den inringande blir automatisk kopplad till rätt kompetens.

Tidsbokning sker direkt i ert webbaserade IT-stödsystem eller liknande för att säkerställa spårbarhet och hög kvalitet. Samtal som kopplas vidare till er blir även registrerade som ärenden.