Telefonist på distans (outsourcing)

Vi tar ansvar för alla era inkommande samtal och hanterar dessa som om vi satt i er växel; dvs tar reda på vem man söker person/funktion, kopplar samtal till berörd medarbetare, meddelar om medarbetaren är talar i telefon eller är hänvisad, tar emot meddelanden och vidarebefordrar vid önskemål. Vi kan antingen ta över hela er växel eller när er befintliga telefonist är sjuk, på semester, sitter i möte eller av annan orsak inte själv har möjlighet att svara.